Press

Predstavnici medija,

zahvaljujemo Vam se na izraženom interesovanju za promociju dešavanja BHxHC Bookinga. Ponosni smo na bilo koji vid uspješne saradnje sa medijima. Za svako dešavanje BHxHC Bookinga izdvojen je određeni broj novinarskih akreditacija i gratis karata za nagradne igre u Vašoj organizaciji. Ukoliko želite pomoći promociji dešavanja BHxHC Bookinga, molimo Vas da nam se javite putem formulara.

Prije javljanja, molimo Vas da se upoznate sa idućim pravilima:

  1. Svi zahtjevi za akreditiranje novinara moraju biti dostavljeni NAJKASNIJE sedam dana prije datuma dešavanja. Nepotpuni i kasno poslani zahtjevi se neće uzimati u obzir.
  2. Svi zahtjevi se moraju dostaviti dolje objavljenim formularom ili u slučaju problema sa formularom na e-mail adresu press@bhhc.info. Svi zahtjevi poslani na druge adrese BHxHC Bookinga se neće uzimati u obzir.
  3. Popunjavanje svih polja tačnim podacima je obavezno. Posebnu ulogu u odabiru novinara za akreditiranje odigrat će priloženi mediaplan.
  4. U polju za dodatna uputstva unesite dodatne podatke – broj traženih akreditacija, plan podjele karata u nagradnim igrama, zahtjevi za intervjue, dodatna pitanja i sugestije.
  5. BHxHC Booking se obavezuje da će akreditirane novinare obavijestiti o terminima preuzimanja akreditacija najkasnije 24 sata pred sam datum održavanja.
  6. BHxHC Booking zadržava pravo da zbog izvanrednih razloga promijeni broj akreditiranih novinara o čemu će akreditirane kuće biti obaviještene najkasnije na sam datum održavanja.
  7. Svi akreditirani novinari moraju posjedovati i biti u mogućnosti pokazati valjanu iskaznicu kuće koja ih je akreditirala prilikom preuzimanja akreditacija.
  8. Akreditaciju je moguće prebaciti na treće lice sve do dan prije samog dešavanja.

Vaše ime

Ime medija

Vrsta medija

Vaš e-mail

Naslov

Mediaplan

Dodatna uputstva / poruka